Na podstawie powyższych informacji wyjaśnij uwzględniając mechanizm wymiany gazowej

Pobierz

Wysoki poziom steroidów anabolicznych we krwi oddziałuje na podwzgórze (mechanizm ujemnego sprzężenia zwrotnego), hamując wydzielanie gonadotropiny przez przysadkę mózgową.Na podstawie powyższych informacji wyjaśnij zależność między stosowaniem steroidów anabolicznych przez młodych mężczyzn (do 25. roku życia) a zahamowaniem spermatogenezy.a) Na podstawie przedstawionych informacji określ najwyższą rzędowość struktury białka - prokolagenu.. Polega na nieustannym wykonywaniu wdechów i wydechów.. (2 pkt) Na wykresie przedstawiono stężenie hemoglobiny we krwi (hemolimfie) rozwielitek1 Pobrano ze strony ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU!. .Na podstawie powyższych danych zaznacz trafne wyjaśnienie mechanizmu przenikania tlenu z powietrza .. określ kierunki przenikania O2 i CO2 w trakcie wymiany gazowej między pęcherzykami płucnymi a krwią w naczyniach krwionośnych.. Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Agnieszka Gleirscher, Ewa Malicka, Ew Pytlak.. Inne książki z tej serii.. Egzamin ósmoklasisty.. Są to mięśnie międzyżebrowe oraz przepona.. ZADANIE 9 Powinowactwo hemoglobiny do tlenu zależy od pH osocza (wzrostu lub spadku stężenia jonów wodorowych).Na podstawie powyższych informacji wyjaśnij zależność między stosowaniem steroidów anabolicznych przez młodych mężczyzn (do 25. roku życia) a zahamowaniem spermatogenezy.3) przedstawia mechanizm wymiany gazowej w tkankach i w płucach oraz określa rolę klatki piersiowej i przepony w tym procesie; 4) określa rolę krwi w transporcie tlenu i dwutlenku węgla; 5) analizuje wpływ czynników zewnętrznych na stan i funkcjonowanie układu oddechowego (alergie, bierne i czynne palenie tytoniu, pyłowe ..

Na podstawie schematu przedstaw tendencję ewolucyjną dotyczącą powierzchni wymiany gazowej u kręgowców.

Matematyka.. Skurcz tych mięśni powoduje, że płuca zwiększają swoja objętość.Na podstawie powyższych informacji wyjaśnij zależność między stosowaniem steroidów anabolicznych przez młodych mężczyzn (do 25. roku życia) a zahamowaniem spermatogenezy.. Wraz ze wzrostem wysokości spada ciśnienie parcjalne tlenu, a wymiana gazowa odbywa się dzięki różnicy ciśnień parcjalnych poszczególnych gazów(CO2 i O2).W tabeli przedstawiono wartości ciśnienia parcjalnego tlenu w naczyniach włosowatych płuc oraz w powietrzu atmosferycznym na różnych wysokościach n.p.m. Na podstawie powyższych informacji wyjaśnij, uwzględniając mechanizm wymiany gazowej, dlaczego aby przebywać na wysokości 8 tys. m n.p.m., powinno się używać butli z tlenem.Biologia - Matura Czerwiec 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 22.. Na podstawie: A. Czubaj i inni, Biologia, Warszawa 1994, s. 273.W tabeli przedstawiono wartości ciśnienia parcjalnego tlenu w naczyniach włosowatych płuc oraz w powietrzu atmosferycznym na różnych wysokościach n.p.m. Na podstawie powyższych informacji wyjaśnij, uwzględniając mechanizm wymiany gazowej, dlaczego aby przebywać na wysokości 8 tys. m n.p.m., powinno się używać butli z tlenem.2017..

Udział obydwu tych elementów w wymianie gazowej zależy od środowiska życia płazów.Mechanizm wymiany gazowej.

Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do cechy budowy tego białka.. System rozgałęzionych tchawek doprowadza tlen do każdej komórki ciała.. (3 pkt) Na schemacie przedstawiono kształt klatki piersiowej oraz położenie przepony podczas wydechu i wdechu.Na podstawie powyższych informacji wyjaśnij, uwzględniając mechanizm wymiany gazowej, dlaczego aby przebywa ć na wysoko ś ci 8 tys. m n.p.m., powinno si ę u ż ywa ć butli z tlenem.powyższych informacji wyja śnij, uwzględniając mechanizm wymiany gazowej, dlaczego aby przebywać na wysokości 8 tys. m n.p.m., powinno się używać butli z tlenem.. Podczas wymiany gazowej w płucach człowieka dyfuzja CO 2 z krwi do pęcherzyków płucnych jest przyczyną ( wzrostu / spadku ) pH krwi, a dzięki temu następuje ( wzrost / spadek ) powinowactwa hemoglobiny do tlenu.Egzamin maturalny z biologii Poziom rozszerzony 11 Zadanie 21.. Wentylacja płuc to wymiana powietrza znajdującego się w płucach.. Na rysunku przedstawiono fragment układu tchawkowego owada.. Wentylacja płuc zachodzi na skutek pracy mięśni oddechowych..

Kategoria: Kręgowce Układ oddechowy Typ: Podaj/wymień Podaj i uzasadnij/wyjaśnij.

U płazów wymiana gazowa zachodzi w płucach i przez skórę.. Na podstawie powyższych informacji wyjaśnij, uwzględniając mechanizm wymiany gazowej, dlaczego aby przebywać na wysokości 8 tys. m n.p.m., powinno się używać butli z tlenem.Na podstawie powyższych informacji wyjaśnij, uwzględniając mechanizm wymiany gazowej, dlaczego aby przebywać na wysokości 8 tys. m n.p.m., powinno się używać butli z tlenem.. Zadanie 3.. Wysoki poziom steroidów anabolicznych we krwi oddziałuje na podwzgórze (mechanizm ujemnego sprzężenia zwrotnego), hamując wydzielanie gonadotropiny przez .U owadów i wijów funkcję transportu gazów oddechowych oraz wymiany gazowej pełni układ tchawkowy.. W każdym nawiasie podkreśl właściwe określenie.. Zadanie 2.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 19 stron (zadania 1 39).Arkusz maturalny z biologii - Maj 2009 - poziomNa podstawie analizy powyższych informacji wyjaśnij, na czym polega współdziałanie hemoglobiny i mioglobiny w dostarczaniu tlenu do pracy intensywnie pracujących mięśni szkieletowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt