Teksty kultury do matury

Pobierz

Sprawdź, jakie filmy do wykorzystania na maturze szczególnie warto obejrzeć!. * Jan Kochanowski - wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum), psalm * Adam Mickiewicz - Dziady cz. III * Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz * Bolesław Prus - Lalka * Stanisław Wyspiański - Wesele * Bruno Schulz - wybrane opowiadanie * Witold Gombrowicz - Ferdydurke (fragment lub całość)wina i kara, namiętność, małżeństwo, wybory, zbrodnia, zło, przemiana bohatera, jednostka a historia.. Druga grupa to dzieła wizualne, a więc fotografie, obrazy, oraz audiowizualne - teledyski, filmy, programy telewizyjne.. 1/3 tematów na maturze ustnej dotyczy zabiegów językowych.. Zgodnie z nową podstawą programową, zbiór tekstów kultury obejmuje nie tylko przykłady dzieł literackich, ale również tekstów należących do innych dziedzin sztuki, w tym filmu, muzyki, malarstwa, teatru, rzeźby czy .Tak więc, o czym pisałam w I. części Akademii Maturalnej - dokumentujcie, co oglądacie, czego słuchacie, co skłoniło Was do jakichś obserwacji językowych!. Te tzw. lektury z gwiazdką na pewno pojawią się w poleceniu, jednak oprócz tego, możecie w nim także przeczytać następujące zdanie: Omów.Męża traktuje z góry i bez uczucia.. "Lalka" pozostaje tekstem kultury, do którego odwołać się można zawsze - bo to wielowątkowa, piękna, wcale nieoczywista historia..

Antyk Platon - Państwo Marek Aureliusz - Rozmyślania mitologia greckaTeksty kultury do matury!

Cieszmy się dniem wolnym od zajęć .VII.. T ekst kultury to zarówno lektury szkolne, eseje, filmy, przedstawienia teatralne, jak i muzyka.Przygotowując się do matury 2017, warto przygotować sobie bazę motywów kulturowych wraz z przykładami tekstów.. Pierwsza z nich to dzieła pisane, czyli wiersze, artykuły, scenariusze itd.. Aby zobrazować płynność granicy między "innym tekstem kultury" a "własnym doświadczeniem", proponuję kilka przykładów ze strony CKE.Zawiera tytuły lektur obowiązkowych (zgodnie z Informatorem maturalnym) - zaznaczone są one na czerwono.. Cierpienia młodego Wertera (z epoki preromantyzmu), przyroda stanowi nie tylko tło wydarzeń, ale też jest świadkiem miłosnych rozterek bohatera, towarzyszy mu w jego rozmyślaniach czy w lekturze dzieł literackich.. Lista nie wyczerpuje materiału omawianego w gimnazjum i liceum!. Apostrofa to składniowa figura retoryczna, charakteryzująca się bezpośrednim zwrotem do osoby, bóstwa, idei, wydarzenia, pojęcia lub przedmiotu.. (Blog współtworzą uczniowie V LO w Toruniu pod opieką nauczyciela polonisty.). Są to teksty krótkie, łatwe do zapamiętania (szczególnie, jeśli lubimy słuchać danego twórcy) i często bogate w wątki.Teksty kultury można podzielić na kilka grup..

Uczniom i uczennicom proponujemy warsztaty do spektakli jako dobre uzupełnienie przygotowań do matury.

W wyżej wymienionym poleceniu, egzaminator oczekuje od Ciebie, że powołasz się na tekst dołączony do arkusza maturalnego.. Horacy, wybrane liryki; 2.. Kolejnym przykładem tekstu kultury jest dzieło audialne, czyli piosenki, audycje radiowe itd.przez Matura po Ludzku 28 listopada 2019 Utwory muzyczne, a przede wszystkim ich teksty, stanowią jedną z możliwości wyboru, kiedy w maturalnym poleceniu przeczytamy sformułowanie "tekst kultury".. teksty poznawane w całości - poziom rozszerzony: Zarówno w przypadku tekstów poznawanych w całości, całości lub części, jak i pozostałych tekstów kultury, na poziomie matury rozszerzonej z języka polskiego obowiązują WSZYSTKIE lektury z poziomu podstawowego, a ponadto: 1..

Pozostałe teksty mogły być omawiane na lekcjach, lecz nauczyciele nie musieli sięgnąć do każdego z nich.

TEKSTY KULTURY DO MATURY | Motywy obecne w literaturze i innych dziedzinach sztuki.. Jeszcze trochę czasu zostało!. Nie namawia jej jednak bezpośrednio, tylko stosuje .Każdy maturzysta z pewnością wie, że najwięcej punktów podczas egzaminu maturalnego z języka polskiego można zebrać za ostanie zadanie.. Informacje na temat egzaminu maturalnego z języka polskiego (obowiązujące do maja 2022 roku).. Otrzymana przez Makbeta przepowiednia mówiła o tym, że rządy władcy skończą się w momencie, gdy las podejdzie pod mury zamku.. April 11, 2015 · #9 PERSWAZJA I MANIPULACJA W TEKSTACH KULTURY.. Jednym z nich jest perswazja, którą stosuje autor piosenki.. Apostrofy spotkać można w wielu podniosłych i patetycznych utworach literackich, jak np. w "Panu Tadeuszu" czy "Odzie do młodości" Adama Mickiewicza.. Wielka literatura na ekranie - "Wesele" i "Chłopi" Niektóre teksty kultury, choćby przykłady dzieł modernistycznych, doskonale sprawdzają się w formie adaptacji.Teksty kultury obowiązujące na maturze od 2015 r. GIMNAZJUM Jan Kochanowski - wybrane fraszki, Treny (V, VII, VIII) Ignacy Krasicki - wybrane bajki Aleksander Fredro, Zemsta Adam Mickiewicz, Dziady cz. II Henryk Sienkiewicz - wybrana powieść historyczna (Quo vadis, Krzyżacy lub Potop) LICEUM Bogurodzica Lament świętokrzyskiWszak podchodząc do egzaminu dojrzałości trzeba nie tylko mieć opanowaną wiedzę z trzech lat liceum (a nawet z podstawówki), ale w dodatku umieć wykorzystać ją w kontekście innych tekstów kultury..

Warsztaty mają formę omówienia spektaklu oraz szeregu interaktywnych ...Disco Polo jako teksty kultury do matury.

Ma on ochotę na trochę czułości ze strony ukochanej.. Przedstawienie teatralne, obok książki, filmu czy źródeł historycznych, to interesujący nośnik treści kulturowych, których sprawnego opanowania wymaga forma egzaminów.Teksty kultury do matury ustnej Teksty kultury do matury mean Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej możecie znaleźć materiały, dzięki którym utrwalicie umiejętność pisania streszczenia.. Filmy do matury z języka polskiego: motywy biblijneW cyklu "teksty_kultury do_matury" dostępne sa dwa przedstawienia "Tango" Sławomira Mrożka i "Ślub" Witolda Gombrowicza.. Inne teksty kultury: Sofokles, Antygona William Szekspir, Makbet Adam Mickiewicz, Dziady cz.TEKSTY KULTURY DO MATURY Motywy w literaturze, filmie, malarstwie, muzyce i innych dziedzinach sztuki.. Oczywiście do tych, w których mowa jest o władzy, sposobach jej zdobywania - krwawych, podstępnych czy (rzadziej) nienagannych moralnie, o wpływie władzy na psychikę człowieka, władzy jako obsesji i władzy jako misji.Las | TEKSTY KULTURY DO MATURY Las (L) William Szekspir, Makbet Las birnamski opisany w tragedii Szekspira jest zwiastunem ostatecznej klęski królobójcy.. LEKTURY OBOWIĄZKOWE (matura 2021) 22 stycznia 2021Pisząc pracę na maturze, konieczne jest odwołanie się do tekstu źródłowego.. Jest nim zazwyczaj rozprawka lub analiza, w której należy powołać się na przytoczony fragment tekstu oraz na inne teksty kultury.. Poradnik zawiera informacje na temat cech tej wypowiedzi, wzorcowe przykłady oraz nieprawidłowe realizacje, które pomogą Wam uniknąć błędów.Każdy maturzysta musi znać treść lektur obowiązkowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt