Cif kuchnia karta charakterystyki

Pobierz

AISE-P304 - Czyszczenie w kuchni.. Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!Cif Power & Shine spray Przeciw Kamieniowi.. Można go stosować do mycia: garnków, patelni, naczyń, sztućców, szkła i innego sprzętu kuchennego.. Preparat efektywnie likwiduje trudne zabrudzenia, m.in. osady z kamienia i mydła, tłuste plamy czy przypalone resztki jedzenia.Cif Professional 2in1 Cleaner Disinfectant Conc Aktualizacja: 2017-12-23 Wersja: 03.0 Karta Charakterystyki Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006/WE, artykuł 31 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu.. Zidentyfikowane zastosowania: 2.3 Inne zagrożenia Nazwa handlowa: Cif(*) Professional Furniture Polish XIII.. Nazwa handlowa: Cif Professional 2in1 Cleaner Disinfectant ConcKARTA CHARAKTERYSTYKI CIF CREAM LEMON mleczko do czyszczenia Karta charakterystyki Strona 1 z 4 Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 140/2002, poz.1171 z późniejszymi zmianami .1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: Diversey Europe Operations BV, Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, The Netherlands Dane kontaktowe Diversey Polska Sp..

Pojemność 700ml.1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Unilever Polska Sp.

Te irytujące ślady po wodzie i osady z kamienia szybko powracają.. 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność Nie są znane w normalnych warunkach przechowywania i stosowania.. Należy zapoznać się z instrukcją stosowania i obsługi w karcie produktu, jeżeli jest dostępna.. Kanister 5LCif mleczko do mycia powierzchni - cytryna 500ml Środek w formie mleczka do czyszczenia powierzchni w kuchni oraz łazience z dodatkiem mikrogranulek zwiększających skuteczność produktu.. SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.2 Mieszaniny Składnik(i) Numer WE Numer CAS Numer REACH Klasyfikacja Uwagi Procent wagowy węglan wapnia 207-439-9 471-34-1 01- Nie klasyfikowany 20-30 C10-13-alkilowe pochodne, soli sodowych kwasuAISE-P303 - Czyszczenie w kuchni.. Kod: B- Strona 2 z 6 3.2 Mieszaniny Składnik / nazwa Identyfikatory % Klasyfikacja zgodna z (WE) 1272/2008 Kwas benzenosulfonowy, mono-C10-13-alkilo pochodne, sól sodowa CAS: 68411-30-3Cif Professional Extra Strong jest płynnym, skoncentrowanym preparatem do ręcznego mycia naczyń.. Opakowanie: 750mlKarta Charakterystyki Cif Professional Lemon Cream 3.2 Mieszaniny Składnik(i)Numer WENumer CASNumer REACHKlasyfikacja zgodna z (WE) 1272/2008 KlasyfikacjaUwagiProcent wagowy związek etanoloaminy z mono-alkilo (C-10-13) pochodną kwasu benzenosulfonowego 285-600-285117-50-6 [1] Acute Tox..

2 (H315)Producent środków czystości i chemii gospodarczej Karty charakterystyki produktów.

Mleczko wnika i usuwa całkowicie najbardziej oporny brud jak: przypieczony tłuszcz, przypalone jedzenie, plamy z kamienia w .Karta Charakterystyki Cif Professional Oxygel Ocean Składnik(i)Numer WENumer CASNumer REACH KlasyfikacjaUwagiProcent wagowy niejonowe środki powierzchniowo czynne (alkohol alkiloetoksylowany) [4]68439-46-3 [4] Acute Tox.. Usuwa tłuszcz i kuchenne zabrudzenia dzięki składnikom czyszczącym w 100% pochodzenia naturalnego*.. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.. Wyprodukowano w fabryce działającej w sposób etyczny i zrównoważony.. Dopiero co skończyłeś sprzątać łazienkę a tu życie toczy się dalej.. H290 - Może powodować korozję metali.Kup teraz na Allegro.pl za 17,97 zł - CIF ULTRASZYBKI KUCHNIA SPRAY 500 ML ).. Zastosowania odradzane: Nie zaleca się stosować do celów innych niż zidentyfikowane.. H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.. 1B (H314) Metal Corrosion 1 (H290) 10-20 Najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy, jeśli są dostępne, są wymienione w podsekcji 8.1.Spray Cif do czyszczenia kuchni.. W tej sekcji uwzględniono normalne warunki stosowania.OPIS.. Jerozolimskie 134 Kod pocztowy i miasto: 02-305 Warszawa PL: Zawartość nominalna: 500 ml: Waga jednostkowa brutto: 0,57 kg: Zagrożenie: Tak: Liczba opakowań konsumenckich: 1 szt.Cif power&shine spray przeciw tłuszczowi do kuchni usuwa trudny brud, taki jak osad z tłuszczu, pozostawiając na powierzchniach 100% połysku bez smug: Waga jednostkowa brutto: 0,82 kg: Zawartość nominalna: 750 ml: Dodatkowy opis produktu: Usuwa do 100% osadów z tłuszczu: Kod CN: 3402 50 90: Liczba warstw na palecie: 5 warstw (warstwa)Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową..

Kontrola narażenia Następujące informacje dotyczą zastosowań wskazanych w podsekcji 1.2. karty charakterystyki.

Dokładne informacje chemiczne o produktach Pobierz tutaj pliki pdf!KARTA CHARAKTERYSTYKI Cif Professional 2in1 Cleaner Disinfectant Dane dla substancji, współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow): patrz podsekcja 12.3 Temperatura rozkładu: Nie określono.. Spryskanie i przetarcie, proces manualny.. Dlatego stworzyliśmy specjalny spray, który usuwa osady z kamienia bez smug, ale sprawia także, że umyta powierzchnia odpycha wodę i brud.Zagraniczni producenci - środki czyszczące do kuchni Środki czyszczące do kuchni w ofercie naszego sklepu pochodzą od renomowanych niemieckich producentów jak Astonish, Dr Beckmann, Gut & Günstig oraz włoskiego Meglio.. 1 (H271)KARTA CHARAKTERYSTYKI Cif(*) Professional Power Cleaner Degreaser (Spray) Wchodzi w reakcję z kwasami.. Oferujemy także wydajne produkty w niskiej cenie od marki Cif, Bref a także pro ekologiczną propozycję od Fit.. Produkt skutecznie likwiduje tłuszcz i inne zabrudzenia bez pozostawiania nieestetycznych smug i zacieków.. *Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (UE) nr 2015/830 Ajax Optimal 7 Cytryna Aktualizacja: 18/02/2017 Wersja 1.0 pl. 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: Diversey Europe Operations BV, Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, The .ATTIS odświeżacze powietrza - Karta charakterystyki (Forest Fresh, Garden Flower, Anti-Tobacco, After Rain) ATTIS odświeżacze powietrza - Karta charakterystyki (Tutti-Frutti, Green Tea), BOOSTER odplamiacz - Karta charakterystyki BOOSTER wybielacz - Karta charakterystyki CIF Cream Original mleczko - Karta charakterystykiCif Receptura inspirowana naturą Kuchnia, spray przeciw tłuszczowi zawiera ekstrakt z cytryny..

Karta charakterystyki produktu: Kliknij w link: Liczba warstw na palecie: 6 warstw (warstwa) Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu: Nazwa firmy: Unilever Polska Sp.

2.2 Elementy oznakowania 1.4 Numer telefonu alarmowego: 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikachKARTA CHARAKTERYSTYKI Cif UltraSzybki spray Kuchnia - opakowanie uzupe?niaj?ce SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa produktu : Cif UltraSzybki spray Kuchnia - opakowanie uzupe?niaj?ce Kod produktu : Opis produktu : Płyn do Czyszczenia Kuchni w AtomizerzeKarta Charakterystyki Cif Professional Kitchen Descaler Składnik(i)Numer WENumer CASNumer REACH KlasyfikacjaUwagiProcent wagowy kwas fosforowy(V) 231-633-27664-38-201--24Skin Corr.. Usuwa 100% większości spotykanych domowych zabrudzeń dla 100% pięknie czystych powierzchni, łatwiej niż kiedykolwiek.. Mleczko do czyszczenia z mikrokryształkami Cream Lemon, to najlepsza formuła mleczka marki Cif.. Inne informacje Dane dla substancji, stała dysocjacji: SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 10.1 ReaktywnośćKarta Charakterystyki Cif Professional Power Cleaner Degreaser (Spray) 8.2.. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa tel.. Nowoczesny skład gwarantuje ochronę przed ponownym pojawieniem się brudu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt