Stany skupienia wody przykłady

Pobierz

Uczniowie otrzymują do rozwiązania krzyżówkę.Trzy stany skupienia wody 87 9.. Stan gazowy (para wodna) Stan ciekły (woda) Stan stały (lód) Kiedy podgrzewamy lód, lód zmienia si ę w wod ę. klasa 4 przyroda Test.. Nauczyciel gotuje wodę w czajniku, dzieci obserwują parę i wyciągają wnioski.. Klasa 1 Funkcjonowanie osobiste i społeczne nauczanie wczesnoszkolne.. Woda występuje najczęściej w postaci cieczy, jednak może być ona również ciałem stałym (lód lub śnieg), a także gazem (para wodna).. Prawie wszystkie substancje mogą przechodzić z jednego stanu skupienia w inny.. Stany skupienia wody Odwracanie kart.W przyrodzie istnieją trzy podstawowe stany skupienia : a)Stan stały (np. drewno, żelazo) b)Stan ciekły (np. woda, alkohol) c)Stan gazowy (np. para wodna, dwutlenek węgla) Przemiany fazowe ( nazwy przejść między stanami skupienia).May 1, 2021Trzy stany skupienia wody w zależności od jej temperatury.. Bardziej precyzyjnym określeniem form występowania substancji jest faza materii .Zmiana stanu skupienia substancji jest procesem polegającym na przechodzeniu z jednego stanu w drugi.. Na przykład woda poniżej temperatury 0°C jest w stanie stałym, i nazywamy ją lodem.. CIAŁO STAŁEPrzyporządkuj poniżej postacie wody do ich stanu skupienia.. Nazywa się taki gaz - gazem zdegenerowanym.. Przykłady substancji, które w warunkach normalnych są w stanie stałym: szkło, żelazo, złotoa) wskaż przykłady ciał w stanie stałym, ciekłym i gazowym b) wymień czym różnią się między sobą trzy stany skupienia ciał c) czy znasz popularną substancję, która występuje w trzech stanach skupienia?.

Stany skupienia wody Połącz w pary.

Cele lekcji: potrafię wskazać przykłady ciał w stanie ciekłym, stałym i gazowym znam podstawowe właściwości ciał w różnych stanach skupienia potrafię podać przykłady wykorzystania właściwości substancji w codziennym życiu N: A zatem mamy już wszystkie stany skupienia wody: ciecz, ciało stałe i gaz.. Kiedy si ę podgrzewa wod ę, woda zamienia si ę w par ę wodn ą.. Ciała stałe mają określony kształt i objętość.. Oddziaływanie te jest największe w ciałach stałych, pośrednie w cieczach a najmniejsze w gazach.. Basenach, stawach.i znaczeniu wody w nawiązaniu do fabuły filmu "Jeżyk i przyjaciele".. Większość ale tylko niektóre z nich przyjmują trzy stany w warunkach ciśnienia i temperatury w których żyje człowiek (tzn ciśnienie ok. 1000 hPa i temp od -30o C do .2.. Wymagania podstawowe: • odróżnia trzy stany skupienia wody : ciekły, stały i gazowy • podaje właściwości wody, lodu i pary wodnej • zna temperaturę zamarzania, topnienia i wrzenia wody Wymagania ponadpodstawowe: • wyjaśnia na czym polegają zjawiska: zamarzania, topnienia, parowania i skraplania wody • podaje różnice miedzy wrzeniem a parowaniem • określa znaczenie wody w przyrodzie i dla człowieka Tok lekcji Faza wprowadzająca .Przykładem gazu jest para wodna.. W zależności od warunków otoczenia ta sama substancja może występować w różnym stanie skupienia..

Stany skupienia wody Teleturniej.

Nauczyciel przykrywa szklankę z gorącą wodą spodkiem szklanym (obserwacja skraplania), wyciągniecie wniosków.. Cele szczegółowe: Uczeń/uczennica potrafi: • podać różne przykłady wykorzystania i zinterpretować znaczenie wody w przyrodzie wykorzystując przykłady z filmu "Jeżyk i przyjaciele"; • zna trzy stany skupienia wody oraz ich poprawne nazwy;Klasa 1 Funkcjonowanie osobiste i społeczne nauczanie wczesnoszkolne.. a) Woda jako ciecz może _____lub _____.Na przykład karmel, płyną z trudem.. W przedziale temperatur 0°C a 100 0°C występuje w stanie ciekłym.Wymien trzy stany stany skupienia wody i podaj przykłady ich wystepowania w przyrodZieZadanie pracy domowej - 1 min.. Dowodem ich ciekłej natury jest wzrost grubości dolnych partii szyb ocalałych w starych kościołach.. Granicznym przypadkiem są szkła, często mylnie uznawane za ciała stałe.. Rozróżnia się następujące przejścia fazowe wody : - ze stanu stałego w ciekły - topnienie - ze stanu ciekłego w stały - krzepnięcieTRZY STANY SKUPIENIA CIAŁ STANY SKUPIENIA CIAŁA STAŁE CIECZE GAZY CIAŁO STAŁE PRZYKŁADY CIAŁ STAŁYCH: Złoto Drewno Piasek Stal Cegła Skała Miedź Mosiądz Jabłko Folia aluminiowa Lód Masło Ciała stałe mają określony kształt i objętość.. Plazma Czwartym, często spotykanym stanem skupienie jest plazma.1..

4.Jakie są stany skupienia wody?

Jest to stan, w który gaz znajduje się w tak wysokiej temperaturze, że elektrony nie są związane z jądrem atomowym.. Klasa 1 Przyroda.. Przez odpowiednią obróbkę można im nadać zamierzony kształt, a one ten kształt zachowają.Przyporządkuj podane poniżej postacie wody do ich stanu skupienia, przeciągając je do odpowiedniej grupy.. mgła, śnieg, lód, para wodna, woda, szron, rosaSubstancja może w przyrodzie występować w trzech stanach skupienia: stałym, ciekłym, lotnym (gazowym).. Właściwości substancji wynikają z układu oraz zachowania cząsteczek tworzących daną substancję.. Gaz Możliwe odpowiedzi: 1. lód, 2. para wodna, 3. szron, 4. mgła, 5. śnieg, 6. rosa, 7. woda Ciecz Możliwe odpowiedzi: 1. lód, 2. para wodna, 3. szron, 4. mgła, 5. śnieg, 6. rosa, 7. woda Ciało stałe Możliwe odpowiedzi: 1. lód, 2. para wodna, 3. szron, 4. mgła, 5. śnieg, 6. rosa, 7. wodaCzwartym stanem skupienia jest plazma.. Poznanie stanów skupienia wody - doświadczenia: Woda jest płynem, czyli ciałem ciekłym bez określonego kształtu (Doświadczenie: nalewanie tej samej ilości wody do naczyń o różnym kształcie), Przy odpowiednio niskiej temperaturze, włożeniu do zamrażalnika, woda zamarza, staje się ciałem stałym - lodem (doświadczenie z .Nov 9, 2021Do najważniejszych stanów zaliczamy: duchowieństwo, rycerzy, mieszczan i chłopów..

stany skupienia wody KL.7/8 Rysunek z opisami.

Różnice między stanami skupienia wynikają z oddziaływania ich mikroskopowych składników: atomów, cząsteczek, jonów.. 2013-03-04 18:51:50 wpisz stany skupienia 2011-02-27 23:45:26 Wymien trzy stany stany skupienia wody i podaj przykłady ich wystepowania w przyrodZie 2012-05-14 17:18:12A ponieważ lusterko było zimne, to para wodna zamieniła się na nim w kropelki wody.. topnienie polega na przejściu substancji ze stanu stałego w ciekły, odbywa się przy stałej temperaturze, na .Temat: Stany skupienia materii.. Co ciekawe o szkle mówi się, że jest ono przykładem tzw. czwartego stanu skupienia materii - zastygłej cieczy.Stany skupienia wody Samolot.. Lód jest twardy, koloru białego, lód jest zimny.. Stan stały, stan ciekły, stan gazowy.. 22 Duchowieństwo Ukształtowało się najwcześniej Pierwszym przywilejem dla Kościoła był wydany w 1180 r. przywilej łęczycki nadany przez Kazimierza Sprawiedliwego.Stan skupienia materii - podstawowa forma, w jakiej występuje substancja, określająca jej podstawowe właściwości fizyczne.. I takie zjawisko nazywamy skraplaniem.. Nauczyciel pokazuje uczniom wodę w postaci ciekłej i stałej (lód).. W czasie zmiany stanu skupienia temperatura ciała (substancji) nie ulega zmianie, zmienia się jedynie jej forma występowania.. Stany skupienia wody Połącz w pary..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt