Dopisz do podanych definicji odpowiednie terminy

Pobierz

Mieszko I był pierwszym królem Polski.. rozwiązane.. c)powstały na skutek wypełnienia wodą rynny utworzonej przez wody płynące pod lądolodem .Wpisz terminy: trivum i quadrivium obok właściwych definicji.. P F - imię okrutnego władcy, którego według legendy zjadły myszy.moni48 zapytał (a) 28.01.2011 o 14:49.. Dowodził nią generał Józef Haller.. Konkwistadorzy, kolonie, plantacja, kompas.. Wielkość stopy bezrobocia - Nazwa województwa - Typowa dla wojewodztwa przyczyna bezrobocia 9,6% - - …do podanych czasownikow dopisz odpowiedni przyrostek z Zapisz wyrazenia wedlug podanych przepisow i doprowadz je do najprostszej postaci.. ______-zasady, według których żyją zakonnicy.. - nazwa okresu po upadku powstania listopadowego pochodząca od nazwiska zdobywcy Warszawy; nastąpiły wówczas represje wobec Królestwa Polskiego.. Sylwia.. b. .- odtwarza rzeczywistość w sposób pozbawiony emocji.. _____-rodzaj wojny, podczas której linia frontu jest stała i umocniona przez okopy oraz zasieki.. a) rzymska machina oblężnicza - b) w pierwszych wiekach naszej ery władca panstwa rzymskiego-c) rzymska bogini sprawiedliwości i prawa - d) nazwa która chrześcijanie określili ludzi niebędących wyznawcami Jezusa z Nazaretu - PLs daje najlepsze potrzebuje na jutroA 2.. Średnia :Do podanych zwięzłych definicji dopisz terminy, które one definiują..

Dopisz do podanych definicji odpowiednie terminy.

Polub to zadanie.. Polub to zadanie.. Doktryna polityczna, głosząca niezbywalne prawa dynastii do sprawowania władzy w danym państwie - to legitymizm 2.. 6 Wymień dwa skutki zawarcia unii polsko-litewskiej w Krewie.. a) Ludność związana wspólną historią, kulturą, językiem .Dopisz właściwy termin do każdej definicji.. _____-odmowa złożenia przysięgi na wierność cesarzowi przez I i III Brygadę Legionów Polskich w 1917r.Do podanych definicji dopisz odpowiednie pojęcia.. Erozyjna, czyli niszcząca działalność lodowców górskich.. a) Zbiorowość zamieszkująca obszar danego kraju, ale należąca do innego narodu niż jego większość.. DAM JAN:) GÓRA LODOWA , LODOWIEC SZELFOWY , TOROS, NUNATAK , BARIERA LODOWA, OAZA, PAK LODOWY, INNUICI.. a) tekst poboczny w dramacie - didaskalia.. a)Powstały po wypełnieniu wodą obniżeń pomiędzy pagórami morenowymi .. pokaż więcej.. Oceń tę odpowiedź: Oceń to zadanie.. Bardzo proszę o szybko odpowiedź.Do podanych definicji dopisz odpowiedni termin historyczny.. Skorzystaj ze słownika synonimów Szkatułka szal torba maskotkaDopisz do podanych definicji odpowiednie terminy.. b) Potomek przedstawicieli odmiany białej europejskiej i żółtej amerykańskiejDo podanych definicji dopasuj pojawiające się w akapicie 1, terminy: fresk, witraż, typografia: a)….. a.- posługuje się barwami, cieniami, oddaje ulotne wrażenia..

Do podanych definicji dopisz odpowiadające im TERMINY.

Zobacz odpowiedzi.. Stopień nauczania: niższy (pierwszy) stopień nauczania w szkołach pałacowych, klasztornych i katedralnych w królestwie Franków .. Dopasuj odpowiednie daty do podanych wydarzeń z czasów Bolesława Chrobrego.. P F Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu.. Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich - wprowadzenie.. a) Ludność związana wspólną historią, kulturą, językiem, terytorium i… Prosze o pomoc !. Dopisz do podanych definicji odpowiednie terminy.. 0-4 p.Zadanie Dopasuj do podanych poniżej definicji odpowiednie pojęcia• radykalny, lewicowy system ideologiczny, będący odmianą socjalizmu, negujący własność prywatną, zwłaszcza środków produkcji, oparty na idei walki klas, mającej doprowadzić do osiągnięcia sprawiedliwości społecznej poprzez stworzenie społeczeństwa pozbawionego wewnętrznych podziałów ekonomicznych .Do podanych definicji dopisz odpowiednie nazwy typów genetycznych jezior.. Plantacja - duży teren przeznaczony pod uprawę jednej rośliny, np. tytoniu.Do podanych zwięzłych definicji dopisz terminy, które one definiują.. c) a jest liczbą wymierną pomnóż ją przez 5 i dodaj 1.25 otrzymany wynik pomnóż przez 4 d) x jest…Do podanych definicji dopisz odpowiednie pojęcia.. - tajny wysłannik polityczny, którego celem jest zebranie informacji o sytuacji na danym terenie..

Porozumienie monarchów ...Do podanych definicji dopisz odpowiednie terminy.

2012-11-24 19:19:43Zapisz odpowiednie pytania do podanych odpowiedzi : 1.Wir sind aus Deutschland .. Do podanych zwięzłych definicji dopisz terminy, które one definiują - Odrabiamy.pl Do podanych zwięzłych definicji dopisz terminy, które one definiują - a) tekst poboczny w dramacie - didaskalia - Pytania i odpowiedzi - Język polskiSprawdź pytania z dzisiejszego egzaminu z wiedzy o społeczeństwie.Do podanych definicji dopasuj pojawiające się w akapicie 1, terminy: fresk, witraż, typografia: a)….. Dopasuj odpowiednie rysunki form terenu do rysunków poziomicowych i obrazków przestrzennych zacznij od policzenia wieszczołków na każdym z rysunków z przerody kl.4 zadanie 2 z podręcznika str.57Do podanych definicji dopisz odpowiednie pojęcia.. Akumulacyjna, czyli budująca działalność lodowców górskich.Obok podanych niżej definicji dopisz odpowiednie związki frazeologiczne z wyrazem oko 2011-03-12 14:18:30; Do podanych definicji dopisz odpowiednie hasła.. 1.Doktryna polityczna, głosząca niezbywalne prawa dynastii do sprawowania władzy w danym.. Rzeźbiarze powierzchni Ziemi - lodowce górskie.. - dokument, który po upadku powstania listopadowego zastąpił konstytucję Królestwa Polskiego.. Wpisz nazwy województw i dopasuj przyczyny bezrobocia w odpowiednie miejsce w tabeli..

Dopasuj terminy do podanych niżej definicji.

data 0-1 p. powstanie Świętego Przymierza wybuch powstania na Węgrzech wybuch wojny krymskiej rewolucja lipcowa we Francji 2 Do podanych definicji dopisz odpowiednie pojęcia.. b)Utworzyły się w wyniku wypełnienia wodą cyrku lodowcowego.. 2012-11-05 16:47:22; Do poniższych definicji dopisz odpowiednie hasła : 2009-04-24 11:31:14; Dopisz właściwe geosfery do: wulkan, drzewo, powietrze, jezioro .. W tym celu wpisz w odpowiednie miejsca po jednej przyczynie i jednym skutku 0-4 p.5 Do podanych definicji dopisz odpowiednie pojęcia.. Szczyt , grzbiet górski lub wzniesienie wystające ponad powierzchnię lądową - .. 2.Część lądolodu spływająca z lądu do morza -.Do Podanych rzeczowników dopisz ich wyrazy bilskoznaczne ,które pozwolą uniknąć powtórzeń w opisie danego przedmiotu.. 10 Uzupełnij tabelę.Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń.. _____-armia polska utworzona we Francji w 1917r.. - tajna, nielegalna działalność skierowana przeciwko władzy.. P F Zamki pełniły funkcję obronną..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt