Scenariusz lekcji ortografia

Pobierz

E-podręcznik Słowa z uśmiechem.W książce znajdziesz 6 scenariuszy zajęć lekcyjnych dla uczniów w wieku 12-15 lat, wraz z dokładnie rozpisanym przebiegiem zajęć, zadaniami dla ucznia, testem sprawdzającym poziom zdobytej przez ucznia wiedzy, odpowiedziami do testu i załącznikami do pracy na lekcji.. Może być realizowany w klasie II lub III.. Sprawdzenie pracy domowej (głośne odczytanie jednej pracy).. W pierwszej części uczniowie dostają po jednej gazetce reklamowej lokalnego marketu.. Ukłon niski i przywitanie Krainy OrtografiiRecyclingowa ortografia!. 5.sprytna otogra.. Temat: Ortografia, co do głowy trafia.. W tabelkach wyszczególnione są zasady ortograficzne, które .. Lekcja 20: "Kto ma pilota, ten ma władzę".. SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA ORTOGRAFICZNEGO DLA KLAS I-VIScenariusz lekcji otwartej.. (Dzieci jadą, a ja odsłaniam tablicę z ilustracją pani ortografii).. · dokonać samooceny.. Wieszam na tablicy rysunki zwierząt i pytam się uczniów o to, jaki związek mają obrazki, które powiesiłam z ortografią - bo właśnie ortografią zajmiemy się na tej lekcji.. Scenariusz zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu Opracowany scenariusz jest przeznaczony do pracy w małym zespole - 8 osób.. Tworzenie wypowiedzi.. Czy jesteście gotowi do podróży.. W pracy poszukuję "sposobów na ortografię", aby łatwiej było poznać zasady ortograficzne i wyjaśnić pisownię wyrazów..

Przykładowy scenariusz zajęć 12.

Zabawa polega na szukaniu słów z literami "ó, u, ż, rz, ch, h", bo te ćwiczymy na lekcji.Konspekt zajęć - ocenianie kształtujące.. Omówienie, które wyrazy piszemy wielką literą i dlaczego.. Typ materiału: Scenariusz zajęć.. Wprowadzenie do tematu lekcji - wyświetlenie na tablicy interaktywnej zasad pisowni wyrazów z ó i u. Wklejenie przez uczniów zasad pisowni ó, u do zeszytu (załącznik nr 1).. Maciej Wojtyszko, Bolek i Lolek.. Treści kształcenia: III.. Gdybyście się zastanawiali, jak wyglądają zajęcia dla dyslektyków, dziś mam dla Was odpowiedź.. Czynności organizacyjno-porządkowe: - sprawdzenie przygotowania materiałów potrzebnych do realizacji zajęć, - omówienie zasad oceniania aktywności.. Różnica między nazwą pospolitą a nazwą własną.. Nauczyciel kształcenia zintegrowanego.. Powitanie: "Pytaki" Każdy uczestnik zajęć losuje zdanie do dokończenia; wszystkie zdania dotyczą pozytywów, które miały miejsce w ostatnim czasie.. Z ORTOGRAFII W KLASIE III.. · ćwiczenia praktyczne w zastosowaniu zasad .Przykładowy scenariusz zajęć 6.. Stąd mój pomysł na przedstawienie.. Ja się na tym znam!. 3f - pisze czytelnie i estetycznie, przestrzega zasad kaligrafii.. II etap edukacyjny, język polski.. Straszne skutki oglądania telewizji - rady dla czytających.. Uczeń: 5) pisze poprawnie pod względem ortograficznym, w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę o :Czynności nauczycielaCzynności uczniaKształcone umiejętności7 min.1..

Przykładowy scenariusz zajęć 8.

Proszę kilku uczniów o podpisanie rysunków.. Stop, jesteśmy w Krainie Ortografii.. Polecam ćwiczenia utrwalające znajomość wybranych reguł ortograficznych, dotyczących pisowni "u" I "ó".. Przedstawienie celu zajęć i zapis tematu.Lekcja ORPEG "Słownictwo - wzbogacamy naszą wiedzę o nowe pojęcia" - do wykorzystania ćwiczenia i przykłady.. WPROWADZENIE 1.. Data: 20.03.2018 r. Temat: Sprawdzam siebie.. Sprawdzam obecność.. Uczniowie przypominają znane im reguły ortograficzne dotyczące pisowni nazw kontynentów, państw, miast i ich mieszkańców.. Przedmiot: Język polski - kl. V .. Ortograficzne zagadki - załącznik nr 2 (każdy losuje jedną zagadkę, odczytuje ją głośno i za udzielenie poprawnej odpowiedzi uzyskuje cukierka).. Przeczytaj lekcję z Epodręcznika i zrób ćwiczenia.. Zaproszenie dzieci do Wesołej Krainy Pani Ortografii.. Sprawy organizacyjne (sprawdzenie obecności, wpisy do dziennika).. (Kółko zainteresowań "Z ortografia na TY") Opracowała: Ewa Sadowska.. Wobec tego wsiadamy do pociągu i jedziemy.. Moje dochody, wydatki, oszczędności.. Temat 43.. Na tablicy ukryte jest hasło - temat dzisiejszej lekcji.1.. E-poradnik nauczyciela.. Przypomnę sobie zasady pisowni wyrazów z "h" i "ch".. Proszę o przerysowanie kół do zeszytu.gry dydaktyczne ( kalambury, ortograficzne koła); ćwiczenia ortograficzne; Środki dydaktyczne: karty pracy (wyrazy z trudnościami ortograficznymi i przysłowia); słowniki ortograficzne; Przebieg: 1.Odgadywanie tematu lekcji - gra w "fanty"..

Przykładowy scenariusz zajęć 10.

Ortografia - pisownia wyrazów z "h" i "ch".. U mnie każde z dzieci dostaje taką samą gazetkę.. Nawiązanie do tematu ostatniej lekcji.. w Szkole Podstawowej nr 1. w Bielsku- Białej.. Proszę uczniów o powtórzenie głównych zasad ortograficznych dotyczących pisowni wyrazów z ch .2.. II zęść główna 1.-karteczki z poleceniami, słowniki ortograficzne, plansze, rebusy Przebieg zajęć: I.. Witam się z uczniami.. Temat cyklu: " Ortograficzne potyczki"- pisownia wyrazów z "ó" i "u".. Utrwalenie pisowni wyrazów z "ó" poprzez różnorodne ćwiczenia i zabawy.Proponuję konspekty lekcji ortografii w klasie piątej "Ortograficzne potyczki".. Przykładowy scenariusz zajęć 7.. Rysuję na tablicy 4 koła i podpisuję je odpowiednią zasadą ortograficzną ( ch wymienne na sz, ch na końcu wyrazu, ch przed spółgłoskami, ch po literze s ).. Uczniowie przypominają jakie reguły ortograficzne pamiętają z klasy6 days agoNauka o języku i ortografia.. Scenariusz zajęć.. - powtarzanie i stopniowe pogłębianie wiadomości i umiejętności.6 days agoPrzedstawiam Państwu scenariusz przedstawienia ortograficznego, który przygotowała klasa III dla uczniów klas I-VI..

Scenariusz lekcji: Czas teraźniejszy czasowników.

Edukacja polonistyczna.. Przypomnienie najważniejszych zasad - burza mózgów (10 - 15 minut): wymiana rz - r; ż - z; ó - o, e, a, ch - sz; pisownia rz po spółgłoskach; pisownia rz w zakończeniach -arz, -erzScenariusz lekcji języka polskiego dla klasy 4 W labiryncie ortografii pisownia wielką literą państw, regionów, miast, dzielnic i wsi oraz ich mieszkańców Lekcja ma na celu przedstawienie i utrwalenie zasad pisowni państw, regionów, miast, dzielnic, wsi oraz ich mieszkańców.1.. W taki sposób pracujemy nad opanowaniem ortografii.. Świadomość językowa.. 3.Feb 4, 2022SCENARIUSZ ZAJĘĆ.. Edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji dla szkoły .Przedstawienie uczniom celu lekcji - powtórzenie wiadomości na temat pisowni trudnych wyrazów - przygotowanie do dyktanda; zabawy ortograficzne.. - kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki.. Przykładowy scenariusz zajęć 11..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt