Sprawozdanie pedagoga w czasie pandemii

Pobierz

W razie zaistnienia takiej potrzeby proszę o kontakt pod nr telefonu 726 034 676.POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W CZASIE TRWANIA PANDEMII Ze względu na wyjątkowe okoliczności epidemiologiczne w dalszym ciągu zapraszamy do kontaktu ze specjalistami Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 przez dziennik elektroniczny oraz platformę MS Teams.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe (Dz.U.. Należy podkreślić, że nasi uczniowie to w dalszym ciągu dzieci, mają różne zainteresowania i potrzeby.cząstkowe sprawozdania z realizowanych programów i projektów przygotowanie diagnozy gotowości szkolnej w oparciu o analizę wytworów dziecka, analizę działań podejmowanych w bieżącym roku szkolnym …i inne działania.. w I półroczu roku szkolnego 2020/2021 .. Dla Państwa podaję poniżej kilka linków…coś dla starszych i młodszych.. Można te umiejętności wykorzystać w kolejnych latach.. NA ROK SZKOLNY .. Pierwszym, najistotniejszym ustaleniem jest określenie przez pedagoga szkolnego czasu oraz formy kontaktu z uczniami, rodzicami i innymi nauczycielami.. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.W okresie trwania stażu rzetelnie prowadziłam dokumentację szkolną zgodnie z obowiązkami pedagoga specjalisty: dziennik pracy pedagoga - w którym wpisywałam harmonogram swojej pracy, plan pracy na I i II półrocze roku szkolnego, zajęcia i czynności wykonywane każdego dnia, zapisywałam kontakty z rodzicami i instytucjamiPasowanie, to wcale nie znaczy lanie!.

Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z rocznym planem pracy.

Zadania nauczyciela wspomagającego opierają się na udzieleniu wsparcia dydaktyczno-wychowawczego uczennicy posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze .W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w kraju i akcji #zostań w domu nie jest możliwy kontakt z Uczniem i Rodzicem na terenie szkoły.. Z tego powodu wielu nauczycieli zdobywa zresztą dodatkowe kwalifikacje w tym zakresie.. Sprawa jest tym bardziej istotna, że dotyczy tzw. danych wrażliwych, w których posiadaniu często jest .. Szczegóły Kategoria: Aktualności Opublikowano: wtorek, 06, październik 2020 15:16 Super User Odsłony: 8846 Pasowanie na ucznia klasy pierwszej to jeden z najważniejszych i niezapomnianych dni przeżytych w murach szkolnych, dlatego też nasza szkoła postanowiła nie rezygnować z tak ważnego momentu, który przecież pozostaje w naszych sercach do .Zdalna nauka podczas pandemii koronawirusa - porady dla szkół, rodziców i uczniów ..

Podsumowanie pracy pedagoga oraz psychologa powinno zawierać kilkanaście elementów.

z realizacji nadzoru pedagogicznego .. 19. czerwca 2020 roku Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji przekazał informację o realizacji Rocznego planu wspomagania w roku szkolnym 2019/2020.. Podstawa prawna: 1.. Pedagodzy szkolni Anita Bałdys, Izabela Majchrzak, Anna Rakowiecka są do dyspozycji .Sprawozdanie z wycieczki klas I gci, II gci i II gb do Warszawy.. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie.. Wraz z uczennicami kl. .opracowano program profilaktyczny.Młodzieży będę przekazywała materiały do pracy i refleksji- niektóre na dodatkowe punkty z zachowania (niech motywacja będzie z nami ).. Otóż żadne przepisy nie zawierają wytycznych prawnych.nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK do realizacji podstawy programowej.. Istnieją jednak istotne trudności dotyczące organizacji zajęć SI w szkole i przedszkolu.. Objęłam kontrolą uczniów nierealizujących systematycznie obowiązku szkolnego, w tym celu1 .. W takiej sytuacji rodzic .Coraz częściej w opiniach z poradni zamieszczane jest zalecenie udziału w zajęciach integracji sensorycznej.. Dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku, zgodnie z obowiązującym grafikiem, pełnią pedagodzy i psychologowie szkolni.PLAN PRACY PEDAGOGA .. Dodatkowo diagnoza może stanowić również ważną wskazówkę dla placówek edukacyjnych i organów prowadzących, jak prowadzić edukację zdalną.Krzysztof Sarzała, pedagog, autor wpisu o tym, że w czasach koronowirusa nie wolno zapominać o sytuacji psychologicznej dzieci Fb Krzysztofa Sarzały Krzysztof Sarzała jest gdańskim pedagogiem, trenerem, koordynatorem Centrum Pomocy Dzieciom (wcześniej Centrum Interwencji Kryzysowej) Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku.Zdalna praca pedagoga szkolnego Pedagog szkolny, Magdalena Boruta pozostaje do dyspozycji rodziców/opiekunów oraz uczniów kl. IV-VIII za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz bezpośredniego kontaktu telefonicznego..

Jak załatwić sprawę w czasie trwania stanu epidemii w MOPS w Dąbrowie Górniczej.

Funkcjonowanie pedagoga szkolnego w czasie pandemii 30 kwietnia 2020 Czas pandemii, w którym przyszło nam funkcjonować, to konieczność samodzielnej nauki w domu.. Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia pozdrawiam serdecznie i przesyłam serdeczności, Małgorzata Michalak- Jarosz pedagog szkolnySprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego - II semestr roku szkolnego 2015/2016.. Pedagog i psycholog poza konsultacjami on-line, świadczą również-prowadzono obserwację w zakresie funkcjonowania uczniów, -przeprowadzono ankiety informacyjne wśród rodziców uczniów, którzy dołączyli do klas w b. roku szkolnym dot.. Planując pracę zdalną nie możemy zapomnieć o bezpieczeństwie danych osobowych.. Szczegóły Kategoria: Aktualności Opublikowano: sobota, 12, grudzień 2015 16:49 Super User Odsłony: 25806 Wyruszyliśmy z Augustowa 30 listopada o świcie i dopiero o godzinie 10.30 byliśmy w stolicy.. W zakresie działań ogólnowychowawczych: - sprawowałam opiekę nad bezpieczeństwem uczniów podczas zajęć i przerw;Pedagog Apel pedagoga szkolnego do rodziców i uczniów w sytuacji pandemii koronawirusa Apel pedagoga szkolnego do rodziców i uczniów w sytuacji pandemii koronawirusa APEL PEDAGOGA SZKOLNEGO DO RODZICÓW I UCZNIÓW W SYTUACJI PANDEMII KORONAWIRUSAPrzystępując do opracowania sprawozdania z pracy w danym półroczu/roku szkolnym nauczyciel powinien zaplanować jego strukturę..

Mimo tej sytuacji w szkole nadal świadczona jest pomoc pedagoga i psychologa.

Data publikacji: 2020-05-15 22:11:17, .. Zdalna praca pedagogów szkolnych .. Najpierw udaliśmy się do Sejmu i Senatu.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 nauczyciela wspomagającego mgr… dotyczące uczennicy klasy I szkoły podstawowej.. Sprawozdanie .. z 2020 r., poz. 910).Niniejsze sprawozdanie obejmuje działania wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.. sytuacji rodzinnej i zdrowotnej ucznia, -analizowano dokumentację uczniów (teczek uczniów- IPET,orzeczeń PPP, dokumentacji medycznej itp.)Przeprowadzono 10 interwencji dyscyplinujących w klasach od IV -VII, mające na celu korygowanie negatywnych zachowania na zajęciach lekcyjnych oraz eliminowanie na bieżąco nieodpowiednich postaw uczniów wobec nauczycieli.. Do różnych form pomocy zostało zakwalifikowanych 72 uczniów (44- LO, 28 GD).. Tutaj może pojawić się tworzenie dekoracji, pisanie programów, projektów, innowacji.Celem prowadzonego badania była analiza i diagnoza nauczania zdalnego oraz wyzwań, które zostały postawione przed nauczycielami zaangażowanymi w zdalną edukację.. Ponadto w ramach wspomagania: 1.W czasie takich zajęć możemy prowadzić krótkie kilkuminutowe wykłady, razem oglądać filmy i tutoriale, dyskutować na ważne dla uczniów tematy.. Z pewnością jesteście bardzo niespokojni, jak będą funkcjonować przez najbliższe tygodnie, kiedy placówki oświatowe pozostaną nadal zamknięte.Jednak wielu ma wątpliwości, jak zorganizować pracę szkolnego pedagoga w e-learningu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt