Streszczenie logiczne confiteor

Pobierz

Streszczenie.. Streszczając pamiętaj, by określić , jaki jest temat tekstu, jaki jest stosunek autora doStreszczenie stanowi formę działania na tekście.. Confiteor oznacza po łacinie wyznaję i stanowi początek modlitwy, która ma być szczerym wyznaniem wiary.. "Confiteor" to manifest napisany w formie artykułu prasowego Stanisława Przybyszewskiego propagujący popularne w modernizmie hasło "sztuka dla sztuki".. Tytuł jest znaczący.. Podczas pisania streszczenia pamiętaj o zgodności z tekstem bazowym, odpowiedniej selekcji danych i prostym języku.Analiza i interpretacja manifestu młodopolskiego, wyznania programowego Stanisława Przybyszewskiego "Confiteor".. 3.Krótkość, zwięzłość, obiektywność.. (Stanisław Przybyszewski, Confiteor).. Streszczenie przede wszystkim cechuje krótkość wypowiedzi.. W roku 1899 w pierwszym numerze krakowskiego "Życia" Stanisław Przybyszewski ogłosił swój manifest zatytułowany "Confiteor".. Przybyszewski traktował swój manifest jako osobiste wyznanie wiary, nie jako program, czy koncepcję filozoficzną, ponieważ nie uważał się za filozofa.Stanisław Przybyszewski Confiteor 1 Przystępując do rozwinięcia naszych pojęć o sztuce, uważamy za nie potrzebne sięgać do zdań estetyków, uważamy za zbyteczne zbijać różnorodne sądy i wyroki estetyczne, nie myślimy również, że wypowiadamy coś zupełnie nowego, ale stojąc na czele pisma, któremu się charakter nadaje, trzeba wytknąć zasadniczy kierunek, w jakim się pismo prowadzi.Na początku streszczenia należy wskazać, czego dotyczy tekst tzw. główna myśl zawarta przez autora w tekście..

Jest to program literacki twórców przełomu wieku XIX i XX.Jak napisać streszczenie.

Streszczenie to inaczej przekształcenie tekstu z zachowaniem jego głównego sensu.. Podmiot liryczny obwinia się za mnóstwo rzeczy, m. in.. Confiteor jest manifestem polskiego modernizmu.Streszczenie "Confiteor" Stanisława Przybyszewskiego W roku 1899, w pierwszym numerze krakowskiego tygodnika "Życie", Stanisław Przybyszewski ogłasza manifest zatytułowany Confiteor, w którym deklaruje swoje stanowisko ideowe i artystyczne.Confiteor - interpretacja, opracowanie.. widzi winę w tym ,że ludzie nie mają gdzie mieszkać, są biedni.Aby pomóc Ci w streszczaniu oraz analizowaniu swoich tekstów pełnych argumentów, artykułów, tekstów naukowych, tekstów historycznych, jak również analizy ustrukturyzowanych dzieł sztuki, Resoomer daje Ci narzędzie do 'Streszczania tekstu': narzędzie edukacyjne, które identyfikuje i podsumowuje ważne idee i fakty z Twoich dokumentów.. "Confiteor" to manifest Młodej Polski autorstwa Stanisława Przybyszewskiego, który ukazał się w 1899 roku na łamach krakowskiego "Życia".. Sztuka w naszym pojęciu jest metafizyczną, tworzy nowe syntezy, dociera jądra wszechrzeczy, wnika we wszystkie tajnie i głębie.. Czytaj całość"Confiteor" Stanisława Przybyszewskiego..

Prowadzi do znacznego zmniejszenia jego objętości, lecz z zachowaniem ogólnego sensu treści i logicznego układu.

Czymś takim jest "istność, tj. dusza".Confiteor - opracowanie.. Układ ten można przedstawić graficznie: np.Plik Confiteor Stanisław Przybyszewski.doc na koncie użytkownika Julka28 • folder Streszczenia • Data dodania: 8 maj 2009Wiersz "Confiteor" jest przyznaniem się do winy.. Sztuką nie nazywa ani "piękna", ani "poznania", tylko odtwarzanie tego, co wieczne, czyli niezależne od wszystkich zmian, czasu, przestrzeni.. Podmiot liryczny obwinia się za mnóstwo rzeczy, m. in.. Confiteor to również tytuł najsłynniejszego manifestu a.. Tekst ten jest wyraźnym przeciwstawieniem się pozytywizmowi oraz wskazaniem nowych dróg rozwoju sztuki.. widzi winę w tym ,że ludzie nie mają gdzie mieszkać, są biedni.. Chodzi przy tym o jego zasadnicze skrócenie i jednocześnie zawarcie najważniejszych informacji.. W języku łacińskim oznacza "wyznaję", wiec jest to swoiste wyznanie wiary twórczej.. "Confiteor" to początkowe słowo jednej z modlitw wypowiadanej przez księdza odprawiającego mszę, a oznacza ono w języku łacińskim "wyznaję", "spowiadam się"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt