Charakterystyczne dokonania sztuki i architektury bizantyjskiej

Pobierz

Okna spełniały istotną funkcję w konstrukcji całego budynku - nadawały mu .. Sztuka islamu charakteryzuje się bogatą ornamentyką, a funkcją dominująca tej sztuki, jest jej dekoracyjność.Chrześcijańskie świątynie, które swymi zdobieniami oraz rozmiarami mogą oczarować każdego, są obiektami najbardziej charakterystycznymi dla sztuki Bizancjum.. Styl przedromański Wnętrze kaplicy pałacowej w Akwizgranie Ok. IX-X w. na terenach Europy panował w sztuce i architekturze styl nazywany przez historyków "przedromańskim".. Ich architektura może zadziwiać do dziś, a wspaniałe świątynie bizantyjskie są dziś ważnymi zabytkami.Architekturę charakteryzowało łączenie planu centr.. dekoracji.. Natomiast z czasem ukształtował się plan centralny, który stał się .Architektura bizantyjska zaczęła rozwijać się na początku średniowiecza (około Vw.). Na wschodzie rozwijała się w Armenii i Gruzji, a na północy obejmowała Ruś aż po Nowogród.. Rokoko rozwinęło się przede wszystkim w malarstwie, dekoracji wnętrz i meblarstwie.. to bazyliki kopułowe (kościół Hagia Sophia w Konstantynopolu, 532-37) i krzyżowo-kopułowe (kościół Św.Sztuka wschodniej części Cesarstwa Rzymskiego, formalnie oddzielonego po śmierci cesarza Teodozjusza w roku 395, oddziaływała na Grecję ,Bułgarię, Macedonię i Serbię.. Z zewnątrz nieotynkowane, zdobione licznymi wnękami oraz mozaikami..

Sztuka bizantyjska dzieli się na:Typowymi przykładami dzieł architektury bizantyjskiej są bazyliki.

na terenie Cesarstwa Bizantyjskiego i w kręgu jego działania.. z podłużnym, wysoki poziom konstrukcji kopuł, użycie cegły jako materiału budowlanego, brak zewn.. b/ Rozwój architektury (budownictwo łączyło elementy greckie, rzymskie i wschodnie; charakterystyczne budowle z kopułami oraz kolumnami stawiano na planie krzyża greckiego, czyli równoramiennego).Architektura.. Decydujące dla powstania stylu był okres karoliński.. Styl romański rozwinął się we wczesnym średniowieczu - tworzono w nim od XI do XIII wieku.. Spośród wielu form twórczego wyrazu, piewcy kultury arabskiej najbardziej upodobali sobie bogato zdobioną architekturę.. Budowano je z cegły na planie krzyża greckiego.. Bizantyjska architektura sakralna z początku bazowała na formie starochrześcijańskiej bazyliki.Historia, cechy charakterystyczne i prace bizantyjskiej architektury The Bizantyjska architektura był to szczególny styl architektoniczny wschodniego Imperium Rzymskiego, lepiej znany jako Cesarstwo Bizantyjskie.. Wyróżniało go kilka charakterystycznych cech, wśród .W architekturze bizantyjskiej charakterystyczne były okna, od góry zawsze zakończone półkoliście, czasem pojedyncze, czasem dzielone na dwie części (biforum), czasem na trzy (triforum), rzadziej zdarzały się także podziały na cztery (tetraforia)..

Rozwój sztuki tamtego czasu był ściśle związany z dziejami państwa, tak więc wyróżniamy, co najmniej, trzy okresy - wczesno-, średnio- i późnobizantyjski.

Rządy dynastii Paleologów, za czasów której miało miejsce .Architektura bizantyńska, podobnie jak inne dziedziny sztuki bizantyńskiej narodziła się w 330 r. wraz z przeniesieniem przez Konstantyna Wielkiego stolicy cesarstwa rzymskiego do Bizancjum, niewielkiej kolonii greckiej nad Bosforem.Cesarz postanowił zbudować Nowy Rzym.W centralnej części miasta, wokół Augusteionu, powstały najważniejsze budowle: gmach senatu, hipodrom, kościół .Typem charakterystycznym dla architektury bizantyjskiej stała się, wykorzystująca umiejętność wznoszenia kopuły nad kwadratowym przęsłem, bazylika kopułowa.. • Preferowanie planów centralnych: krzyża greckiego, wieloboku, koła, kwadratu; zazwyczaj łączonych ze sobą.Rokoko - był to nurt w sztuce, który powstał we Francji około 1720 roku.. Nazwa nawiązuje do sztuki starożytnego Rzymu, ponieważ styl romański opiera się właśnie na wzorach rzymskich, ale również innych .Style romański i gotycki oraz kultura i zabytki polskiego średniowiecza.. Budowano świątynie zwane meczetami, o charakterystycznych wieżyczkach zwanych minaretami.. Ponadto obejmuje dzieła sztuki stworzone na innych obszarach, ale bezpośrednio dotknięte wpływem bizantyjskiego stylu artystycznego.Sztuka bizynatyjska pozostawała ona pod silnym wpływem sztuki starożytnej Grecji, jednak miała także swoje, charakterystyczne elementy..

Na ten okres przypada jedna z faz rozkwitu sztuki bizantyjskiej, mianowicie na czasy rządów cesarza Justyniana I Wielkiego w latach 526 - 565.- wpływów architektury bizantyjskiej.

Świątynia taka powstała przez wydłużenie planu świątyni na planie krzyża greckiego, co czyniło z niego krzyż łaciński, choć spotykamy również założenia krótsze, oparte .The Sztuka bizantyjskaObejmuje wszystkie dzieła malarstwa, architektury i innych sztuk wizualnych, które powstały w Cesarstwie Bizantyjskim, które koncentrowało się na Konstantynopolu.. 843 - wznowienie kultu ikon (koniec okresu ikonoklazmu) proklamowane przez regentkę Teodorę.. 843‑1204 (1261) **- faza średniobizantyjska; wykształcenia się kanonu malarstwa bizantyjskiego.. 1261‑1453 - okres późnobizantyjski.. ARCHITEKTURA - budownictwo sakralne w fazie początkowej Kościoły powstawały jako bazyliki ze stropami poprzedzone atrium, czyli dziedzińcem otoczonym kolumnadą, mającym pośrodku basen do obrzędowego obmywania ciała..

Cechy charakterystyczne dla stylu: w architekturze wykorzystano krzywizny, zaokrągleń i nieregularne wygięć,Dwa charakterystyczne elementy sztuki bizantyjskiej to: A. Ikona i miniatura.

rzeźba bizantyjska przyjęła bardzo swoistą odmianę, bowiem przede wszystkim stanowiła płaska, dwuwymiarową, a nie pełno plastyczną, ornamentową formę, która integralnie zrosła się kamienną .W okresie tzw. złotego wieku sztuki bizantyjskiej () ukształtował się w pełni najpowszechniejszy typ cerkwi, czyli świątynia krzyżowo-kopułowa.. Nazwa pochodzi od francuskiego rocaille - muszla.. poleca 82 % .. Karol Wielki został w 800 r. koronowany na cesarza, a tym samym zrównany rangą z cesarzem bizantyjskim i miał ambicję patronowania kościołowi łacińskiemu w całym dawnym cesarstwie zachodnim.OSIĄGNIĘCIA KULTURY BIZANTYJSKIEJ a/ Kodyfikacja prawa (powstał Kodeks Justyniana - zebrano w nim i uporządkowano dawne prawo rzymskie).. Sztuka bizantyńska (lub bizantyjska) - sztuka chrześcijańska Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego (Bizantyńskiego) i kręgu jego oddziaływania.Za jej początek uważa się założenie Konstantynopola w 330 r., podział Cesarstwa Rzymskiego w 395 roku lub czasy Justyniana (VI wiek), za koniec - rok 1453.Sztuka ta stanowiła przedłużenie greckiej sztuki starożytnej i wypowiadała się .- głównym motywem sztuki bizantyjskiej było chrześcijaństwo, tworzono ikony (przedstawiano postaci świętych oraz Jezusa Chrystusa), - również architektura nawiązywała do religii - najsłynniejsza budowla z czasów Justyniana to odrestaurowana Hagia Sophia, Kościół Mądrości Bożej,W okresie wczesnego średniowiecza Cesarstwo na Wschodzie przeważało nad Zachodem, nie tylko jako kontynuator starożytnego Cesarstwa Rzymskiego, główny ośrodek polityczny i gospodarczy, ale również w dziedzinie osiągnięć artystycznych.. Po upadku Cesarstwa bizantyjskiego sztuka silnie związana z prawosławiem rozwijała się nadal na Bałkanach, na Rusi .Ok.. 330 - 843 - pierwsza faza rozwoju sztuki greckiej związanej z Konstatntynopolem.. Sztuka bizantyjska była oficjalną sztuką Kościoła Prawosławnego, stąd architektura bizantyjska związana była głównie z budowlami sakralnymi.• Okres wczesno bizantyjski - trwał od założenia Konstantynopola w roku 324, aż do końca ikonoklazmu w roku 843.. Ten styl architektury ma wpływ na greckie i rzymskie zabytki późnego tysiąclecia pne i wczesnej epoki nowożytnej.Napisz,jakie charakterystyczne dokonania sztuki i architektury biznatyjskiej przedstawiają wskazane przez ciebie ilustracje.. • We wczesnej fazie łączenie planu centralnego i podłużnego (o bazylikowym charakterze).. Najczęstsze typy sakralnych budowli bizant..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt