Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno wyrównawczych w klasie 1

Pobierz

za rok szkolny 2008/2009 mgr Agnieszka Piontek-PrusinowskaSprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasach I-III.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Poniedziałek .. Piątek .. Praca w grupach.Sprawozdanie z realizacji zajęć Ja też potrafię z języka polskiego w klasach IV — VI Osoba prowadz ąca: mgr Edward Mazur Szkoła Podstawowa w Biesnej Rodzaj sprawozdania: cało ściowe, za cały cykl wrzesie ń 2011 r. - czerwiec 2012 r. Frekwencja: 100%Indywidualizowanie pracy na lekcji.. Jednym z zasadniczych sposobów pracy, jaki realizowali nauczyciele na zajeciach dydaktyczno-wyrównawczych, bylo wdraŽanie uczniów do samodzielne-Projekt "MKK - Moje Kluczowe Kompetencje" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z PRZYRODY dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej opracowany w ramach realizacji projektu "MKK - Moje Kluczowe Kompetencje" Autor programu: Zofia KłosW ramach Dnia Poligloty uczniowie oglądali prezentację na temat słynnych miejsc w Wielkiej Brytanii i powtórzyli wiadomości z zajęć w formie teleturnieju na tablicy interaktywnej.. w klasach I-III: klasa III .. przewidzianych w podstawach programowych jako wiadomości i umiejętności konieczne i których posiadanie jest niezbędne w toku dalszej nauki, rozwoju i samorozwoju ucznia..

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasach.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze przewidziane są dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej.. Działalność wychowawczo-edukacyjna Mając na uwadze prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, na terenie szkoły podejmowane są różnorodne działania wychowawczo-edukacyjne.. W ramach działalności wychowawczo-edukacyjnej szkoła podejmuje następujące zadania:W ciągu całego roku zrealizowano łącznie 235 godzin zajęć, w tym: 31 godz. zajęć logopedycznych (2 dziewczynki, 2 chłopców) 32 godz. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego (3 dziewczynki, 5 chłopców) 36 godz. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki (3 dziewczynki, 5 chłopców)Szkoła Podstawowa nr 2 w Kole - Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno - wyrównawczych.. Łącznie odbyło się 27 zajęć.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.oraz w formie zajęć logopedycznych, dydaktyczno - wyrównawczych.. Ukierunkowanie i pomoc w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości szkolnych.Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla klasy I. w Szkole Podstawowej w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.. Zespół wyrównawczy liczył 7 uczniów klas szóstych i 8 uczniów klas czwartych i piątych.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015..

Sala nr 2 ; Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Liczba godzin przeprowadzonych zajęć: 17 3. prowadzonych przez Beatę Zając.. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze przewidziane są dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej.. Omówmy zatem najwaŽniejsze sposoby pracy zastosowane w badaniach i proponowane do wdra- Žania w szkolach.. Zajęć w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 odbywało się 16 godzin.. Poniedziałek.. Środa .. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasie II-III były prowadzone od 04.01.2010 roku do 22.. Odbywają się dwa razy w tygodniu (grupa I-wtorek, godz.12.50-14.25, grupa II- czwartek, godz.14.30-16.05).Celem ogólnym zajęć jest rozwijanie umiejętności kluczowych: czytania .Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - edukacja wczesnoszkolna.. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na przemian dla klas IV i V oraz VI.. z o.o. Other titles: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCHSprawozdanie z zajęć zespołu wyrównawczo-kompensacyjnego w II semestrze roku szkolnego 2008/2009 Klasa I Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu: w środę , w godz. 11.35 - 12.00 i w czwartek, w godz. 11.35 - 12.00.. Szkoła Podstawowa nr 2 im.. Uwzględnianie w toku pracy na lekcji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; mgr Agnieszka Piontek-Prusinowska.. z kl.III b. Celem zajęć było: 1. wyrównanie dysharmonii rozwoju..

Sala nr 3 ; Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego prowadzone w ramach projektu Zielone światło dla edukacji adresowane są do uczniów klas 5 i 6.. 41 354 90 12 email: Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy pod adresem email: Dbamy o to, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczane a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VI.. Przeprowadziłam wstępną diagnozę umiejętności uczniów, która pozwoliła mi wyznaczyć priorytety w pracy z grupą.Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych I semestr 2009/2010 Zajęcia wyrównawcze przeznaczone są dla dzieci uczęszczających do 1 klasy szkoły podstawowej.Katalog Aneta Stachelek, 2015-04-28 Zalas Język polski, Sprawozdania Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego realizowanych w formie indywidualnej.Wyniki dla .SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO REALIZOWANYCH W FORMIE INDYWIDUALNEJ SEMESTR I ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Katarzyna…, uczennica VI klasy, oraz Łukasz…., uczeń klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej w …, od 30 IX 2014 uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w .ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE PLAN PRACY DLA KL 1c .. W tym czasie przeprowadzono diagnozę wstępną .zajqé dydaktyczno-wyrównawczych oraz ichjakošé i efektywnošé..

2.Program zajęć wyrównawczych dla klasy 1.

Podpis wychowawcy.. Dokładny harmonogram zajęć znajduje się w dzienniku zajęć wyrównawczych.4 z realizacji zajęć zespołu wyrównawczego z języka polskiego kl. I V VI Ja też potrafię W przewidzianym sprawozdaniem cyklu zajęć wyrównawczych odbyłam 12 zajęć z uczniami klasy IV.. Marta Żak .. Źródła tych potrzeb to: • fragmentaryczne zaburzenia rozwojowe • deficyty rozwojowe • zaniedbania środowiskowe • nieporadność rodziców .Rok szkolny 2012/2013.. Pobierz (doc, 39,0 KB) Podgląd treści.. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania struktur leksykalno-gramatycznych w klasach V-VI.Tarnowskich 1, 26-020 Piotrkowice tel.. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki o dbywały się one od września 2013 do czerwca 2014 roku i liczyły po 30 godzin dla każdej z dwóch grup.,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych" Sprawozdanie z zajęć dla uczniów klas I - III ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Kotle Dużym za okres od 15.11.2011 r. do 30.06.2013r.Na zajęcia uczęszczało w I roku8 uczniów, a w II roku 6 uczniów.Sala nr 1 .. z o.o. Other titles: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCHW naszej szkole w projekcie bierze udział 90 uczniów z klas II-VI.. Źródła tych potrzeb to: • nieobecności w szkole spowodowane chorobami.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze • Szkoła • pliki użytkownika jolai przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • PLAN PRACY wyrównawcze.doc, ZAJECIA WYROWNAWCZE(1).doc Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Author: gracz Last modified by: Lesław Czerniak Created Date: 2/3/2021 5:15:00 PM Company: Wydawnictwo FORUM Sp.. Obejmowały: 5 ucz.. Adama Mickiewicza w Kole z Oddziałami Przedszkolnymi i Sportowymi.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji matematycznej odbywały się w I semestrze r. sz. 2013/2014 raz w tygodniu - w środę.. Źródła tych potrzeb to:SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA KLAS IV-VII za okres od 18.09.2017 r. do 31.01.2018 r. SEMESTR 1 1.. Klasa III liczy 10 uczniów.. z matematyki .. Tematyka prowadzonych zajęć i metody ich prowadzenia 1.Test diagnostyczny-omówienie problemowych zadań.. Grupy zajęciowe to: 1.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego prowadzone przez mgr Iwonę Sztafę.. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w pracy z dziećmi na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych kierują się następującymi celami głównymi: Rozbudzanie ciekawości poznawczej, potrzeby pogłębiania wiedzy.. 06 2011 roku.. ROK SZKOLNY 2005/2006 ANETA WALICKA-JASIŃSKA .. CEL GŁÓWNY: usuwanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt