Wyniki testu predyspozycji językowych 2020

Pobierz

wytyczne ← 3 czerwca 2020 roku - wyniki konkursu GALILEO - przyroda i biologia; 4 czerwca 2020 roku - "Jak to brzmi w innym języku?". Szkoła Podstawowa .TIM to grupa inteligentnych ludzi, którzy chcą się rozwijać, poszerzać horyzonty i poznawać kulturę w świetnym towarzystwie - Towarzystwie Inteligentnej Młodzieży.Strona poświęcona zdolnościom / uzdolnieniom językowym zawiera opis modelu predyspozycji językowych Carrolla i Sapona oraz skonstruowanego przez nich testu uzdolnień językowych MLAT.. Święto ustanowiono z inicjatywy Rady Europy.. Sprawdzian predyspozycji.. W dalszej części opisuje polski test do pomiaru uzdolnień językowych (TUNJO - Test Uzdolnień do Nauki Języków Obcych).. Na podstawie art.154 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.. Wyniki testu predyspozycji .Test nie bada już nabytych umiejętności językowych.. Sprawdzian predyspozycji.. Do testu nie można się więc w klasyczny sposób przygotować.. 30% maksymalnej ilości możliwych do zdobycia punktów, czyli 15 na 50 punktów.. Zjednoczonej Europy w Gdańsku na rok szkolny 2020/2021 Podstawa prawna: 1.. Wobec powyższego planujemy przeprowadzenie testu predyspozycji w dniu 18 maja 2020 roku o .Test predyspozycji językowych.. Data wytworzenia: 2020-06-01 09:12 Autor: G.Kasza Data publikacji: 2020-06-01 09:12 Osoba udostępniająca na stronie: Bernadetta Ogórek Data ostatniej modyfikacji: .WYNIKI TESTU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH Z DNIA 29.06.2020 Klucz odpowiedzi ..

Znamy wyniki testu predyspozycji językowych!

Uczniowie uczestniczący w naszych kursach przygotowujących do testów predyspozycji językowych poznają formułę testu, typowe zadania oraz strategie ich rozwiązywania.WYNIKI SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ KLASA MYP LP KOD UCZNIA WYNIK 1 MYP/ 2020/ 1 83 2 MYP/ 2020/ 2 82 3 MYP/ 2020/3 28 4 MYP/ 2020/4 76 5.którzy uzyskali pozytywne wyniki testu predyspozycji językowych DO 31 LIPCA 2020 R. Uzupełnienie podania o świadectwo ukończenia szkoły i wyniki egzaminu (kopia lub oryginały) - ze szczególnym uwzględnieniem oceny z j. angielskiego oraz zachowania27 marca 2020 r. (do godz. 15:00) Złożenie deklaracji przystąpienia do testu predyspozycji językowych w sekretariacie szkoły (osobiście lub drogą mailową) 2 kwietnia 2020 r. (godz. 13:30) Sprawdzian predyspozycji językowych: 8 kwietnia 2020 r. (godz. 12:00) Ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji językowych: 26 czerwca 2020 r .Nie udało się przeprowadzić testu predyspozycji w zaplanowanym- drugim terminie 16 marca 2020r, jednak zgodnie z Rozporządzeniem MEN i Regulaminem Rekrutacji do SP6 pozytywny wynik testu predyspozycji jest warunkiem zakwalifikowania do tego oddziału..

Wyniki testu znajdują się w załączniku.

Opowieść o gazecie - tekst czytany przez nauczyciela.. Test predyspozycji językowych jest formą egzaminu stosowanego w szkołach oferujących naukę w klasach dwujęzycznych.. Wytyczne GIS,MZ,i MEN dot.przeprowadzania egzaminów oraz testu predyspozycji jezykowych.. Klucz odpowiedzi .. T01 38,0 T02 25,5 T03 34,0 T04 23,3 T05 32,8 T06 32,3 T08 31,5 T09 38,5 T10 26,3 T12 34,8 .Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych: Krot Zuzanna.. Wyniki testu pokazują jakie są szanse badanej osoby na szybką i skuteczną naukę i jakich ewentualnych trudności można się spodziewać.. Osiągnięcie wysokiego wyniku umożliwia naukę w renomowanej szkole, a w przyszłości zdanie międzynarodowej matury i możliwość studiowania na całym świecie.TESTU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH dla kandydatów do klasy wstępnej z językiem hiszpańskim (kl. 0h) w XV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im..

Sprawdzian predyspozycji.

Z testu można uzyskać maksymalnie 100 pkt.Przykładowy test predyspozycji językowych Michał Karwowski 2016/2017 , Klasa dwujęzyczna 01/04/2017 28/06/2017 dwujęzyczna Przykładowy test predyspozycji językowychSprawdzian predyspozycji językowych: 9.03.. KalendarzTESTU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWEJ 2.06.2020 Pozytywny wynik testu predyspozycji językowych uzyskali kandydaci, którzy udzielili więcej niż 50% poprawnych odpowiedzi tj. zdobyli 38 pkt i więcej.. TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH.doc [40 KB] Powrót.. KOD punkty za test do rekrutacji max 50 pkt.. Powrót.. Maksymalna liczba punktów z testu predyspozycji językowych to 66 pkt.. D 38 46 .Sprawdzian predyspozycji językowych przeprowadzany jest w języku polskim, z wykorzystaniem języka fikcyjnego i mniej znanych języków, bada on predyspozycje uczniów do nauki języków obcych a nie znajomość języka angielskiego.. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych i propagowanie zalet różnorodności językowych.Test predyspozycji językowych .. Współpracujemy z: Galeria.. 30 punktów)Konkurs dla szkół ZSA - wyniki wtorek, 06, październik 2020 W dniu 26 września obchodziliśmy Europejski Dzień Języków.. Załączniki do pobrania.. sprawdzian predyspozycji językowych dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy wstępnej: 30 czerwca 2020 r. o godz. 12 00 (I termin) i 28 lipca 2020 r. o godz. 12 00 (II termin).Predyspozycje językowe - informacje ogólne..

Maksymalna liczba punktów z testu predyspozycji językowych to 66 pkt.

Pozytywny wynik testu osiągnęły osoby, które uzyskały wynik min.. Test predyspozycji językowych nie sprawdza wiedzy kandydatów, lecz odwołuje się do ich szeroko rozumianych umiejętności językowych.. .Test predyspozycji (kompetencji) językowych jest organizowany w celu wyselekcjonowania najlepszych kandydatów do dwujęzycznych klas siódmych.. 2020 godz. 14.3016.03.2020 godz. 14.30: Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki ze sprawdzianu predyspozycji językowych: 20.03.2020 godz.12.00: Uzyskanie informacji o ilości zdobytych punktów ze sprawdzianu i wgląd rodzica/opiekuna w pracę ucznia: 23 .klasy dwujęzyczne i MM: od 15 czerwca 2020 do 22 czerwca 2020 w dni robocze w godz. 9:00-15:00; klasa biol-chem: od 15 czerwca 2020 do 10 lipca 2020 w dni robocze w godz. 9:00-15:00; sprawdzian kompetencji językowych: 30 czerwca 2020, godz. 10:00 i 14:00 (przydział kandydatów do terminów ogłosimy 26 czerwca)WYNIKI TESTU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH Z DNIA 29.06.2020.. D 38 46 .NA ROK SZKOLNY 2020-2021 .. który uzyskali pozytywny wynik egzaminu kompetencji i predyspozycji językowych; 28.07 godz. 09.00-10.30 - dodatkowy termin sprawdzianu kompetencji językowych dla .. językowych (z testu predyspozycji trzeba uzyskać min.. Data wytworzenia: 2020-07-03 09:44 Autor: M.Chwastowska Data publikacji: 2020-07-03 09:44 Osoba udostępniająca na stronie: Bernadetta Ogórek Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-03 Osoba modyfikująca: .Wyniki testu zostaną ogłoszone dnia 9 lipca 2020 r. Dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich, potwierdzonych zaświadczeniem, nie mogli przystąpić do sprawdzianu predyspozycji językowych w pierwszym terminie, wyznaczono drugi termin sprawdzianu na 29 lipca 2020 r., godz. 9.00.Test predyspozycji językowych - wyniki Informujemy, że uczniowie którzy przystąpili do testu predyspozycji językowych uzyskali wynik pozytywny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt