Program nauczania technik żywienia i usług gastronomicznych

Pobierz

Wiedza o społeczeństwie 2 7.. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Możliwości zatrudnienia: Restauracje, hotele, bary, pensjonaty gastronomiczne, stołówki, kawiarnie, domy wczasowe i inne obiekty gastronomiczne.. Podstawy przedsiębiorczości 2 8.. Skontaktuj się z nami Żywienia i Usług Gastronomicznych to zawód wielokierunkowy, wymagający szerokiej wiedzy gastronomicznej oraz wielu umiejętności praktycznych.. W programie nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych uwzględniono przedmioty ogólnokształcące: biologia (lub chemia) i język obcy nowożytny, których nauka odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym oraz uwzględniono przedmiot historia i społeczeństwo, jako przedmiot uzupełniający.. Karta… Materiał okołocyklowy Kształcenie zawodowe LekcjeKarty pracyPrzygotowanie i wydawanie dań.. Doskonalenie podstaw programowych kPROGRAM NAUCZANIA O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY ZAWODU 343404 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY Białobrzegi 2017 .. Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie: LekcjeKarty pracy Technik żywienia i usług gastronomicznych / Kucharz.. W związku z dużą ilością absolwentów tego kierunku, pracujących w Europie i poza Europą, należy podczas kształcenia .W programie nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych uwzględniono przedmioty ogólnokształcące: biologia (lub chemia) i język obcy nowożytny, których nauka odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym oraz uwzględniono przedmiot historia i społeczeństwo, jako przedmiot uzupełniający..

K2 - HGT.12.Organizqacja żywienia i usług gastronomicznych.

Dzięki specjalności influencer kulinarny zgłębisz podstawy food design .W programie nauczania zawodu muszą być uwzględnione wszystkie efekty kszta .. Technik żywienia i usług gastronomicznych jest nowym i bardzo atrakcyjnym zawodem na rynku pracy w Polsce, a także w krajach Unii Europejskiej.. nauczysz się między innymi: obliczać wartości energetyczną i odżywczą produktów spożywczych i potraw projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych prawidłowo obsługiwać konsumenta stosować nowoczesne metody zarządzania i marketinguProgram praktyki zawodowej dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 Materiał nauczania 1.. 722 200 513 ZASMAKUJ ŚWIATOWEJ KUCHNI, ROZPOCZNIJ Z NAMI KULINARNA PRZYGODĘ!. Plastyka 1 5.. Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych 2022-2023 Zadzwoń tel.. Kształcąc się w tym kierunku nabędziesz umiejętności związane z: pracą w administracji w zakładach zbiorowego żywienia (hotele, restauracje, szpitale itp.) Nauka trwa pięć lat i kończy się uzyskaniem tytułu technika oraz zdaniem egzaminu dojrzałości.Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ; .. "Bliżej kultury.". Branżowe centrum kształcenia zawodowego; Szkoła kluczowych kompetencji; Poznajemy czystość wód Augustowa ; Informacja dla uczestników projektu; Kontakt; BIP; Covid-19.. Bezpieczeństwo i organizacja pracy w zakładzie gastronomicznym..

... Technik żywienia i usług gastronomicznych może ...Mar 30, 2021Jana Wyżykowskiego w Lubinie.

Technik żywienia i usług gastronomicznych: 343404: Terapeuta zajęciowy: 325907: Wiertacz: 811305: Zdobnik ceramiki (Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 9 kwietnia 2020 r.) 731609: Zdun:Opis.. KEN w .Absolwent tego kierunku po ukończeniu szkoły będzie umiał: oceniać jakość żywności oraz jej przechowywania, sporządzać i zajmować się ekspedycją potraw i napojów, planować i oceniać żywienie, organizować produkcję gastronomiczną, planować i realizować usługi gastronomiczne.Technik żywienia i usług gastronomicznych to kierunek adresowany do osób chcących realizować swoje pasje kulinarne i poznawać tajniki sztuki kulinarnej, lubiących kontakt z ludźmi i dbających o zdrowy tryb życia.. Oferujemy do wyboru dwie specjalności: influencer kulinarny i trener personalny żywienia.. Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.. Czas trwania nauki: 2 lata,Program nauczania obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnokształcących, także przedmioty zawodowe takie jak m.in.: podstawy żywienia i gastronomii, wyposażenie techniczne w gastronomii, zasady żywienia, obsługa gościa, pracownia gastronomiczna, przygotowanie i wydawanie dań, barista.. Technik mechanik; Technik żywienia i usług ..

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych W trakcie przygotowania do zdobycia kwalifikacji HGT.12.

Fizyka 3 12.. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą Tygodniowy wymiar godzin w klasie Razem w pięcioletnim okresie nauczania Liczba godzin w pięcioletnim okresie nauczaniaa/ Zakres podstawowy I II III IV V Sem I Sem IIProgram praktyki zawodowej w technikum na 4-letni cykl kształcenia w oparciu o podstawę programową na bazie gimnazjum Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych Symbol cyfrowy zawodu: 343404 Kl. III na podbudowie gimnazjum Czas trwania praktyki: 4 tygodnie Opracował: Anna ZającTECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH nauczane przedmioty Nazwa przedmiotu Czas nauki 1.. Procedury COVID-19 od 1.09.2021 r. Rekrutacja 2022/2023.. Język niemiecki 5 4.. Bezpieczeństwo i organizacja pracy w zakładzie gastronomicznym.. Praktyki zawodowe 1.. Matematyka 5 13.. 4.PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - STAŻ 1) Cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności, w tym przygotowujące do egzaminu zawodowego), które osiągnie stażysta Stażysta kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych poJul 24, 2021Tytuł zawodowy: Technik żywienia i usług gastronomicznych Numer zawodu: 343404 Kwalifikacje zawodowe: HGT.02.Przygotowanie i wydawanie dań HGT.12..

7.TEHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMIZNYH, 343404 ZSP NR 2 W RYDUŁTOWAH 1.Typ programu: przedmiotowy 2.

Nazwa kształcenia specjalistycznego: Żywienie i usługi gastronomiczne Cel kształcenia specjalistycznego: Celem kształcenia specjalistycznego jest uzyskanie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie: - układania diety, - sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, - estetycznego podawania pożywienia, - obsługi .HGT.12.. W związku z dużą ilością absolwentów tego kierunku, pracujących w Europie i poza Europą, należy podczas .Jeśli: Podejmij naukę w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.. Informatyka 3 14.Projekty programów nauczania zawodu opracowane zostały w sierpniu 2019 r. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U.. Niniejszy program nauczania został opracowany z uwzględnieniem bazy pomocy multimedialnych i audiowizualnych, którymi dysponuje Technikum nr 1 przy Zespole Szkół nr 1 im.. 6 7.PROGRAM NAUCZANIA ZAWODU TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH .. Technik żywienia i usług gastronomicznych jest nowym i bardzo atrakcyjnym zawodem na rynku pracy w Polsce, a także w krajach Unii Europejskiej.. Język polski 5 2. obowiązuje w kl. I Lp .. Autorzy: mgr inż. Małgorzata Janecka, mgr inż. Elżbieta Kałużny, mgr inż. Alicja Pawliczek, mgr Iwona Wrożyna 3.. Chemia 3 11.. Wypadki przy pracy, zagrożenia wypadkowe i choroby zawodowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt