Podaj nazwę ukazanego na ilustracji wydarzenia z 1773

Pobierz

Specjalnie dla Was prezentujemy arkusze CKE i odpowiedzi, których udzielili poznańscy nauczyciele.. B. Rzym został podpalony przez gromady pasterzy przybyłych z Kampanii.. Podaj, w którym roku miało miejsce 2.wymień skutki zdarzenia ukazanego na ilustracji.. B) Napisz, w którym roku doszło do zaprezentowanego na ilustracji wydarzenia.Podaj nazwę monumentalnej budowli w kształcie piramidy, zbudowanej na planie prostokąta.. d) modernistycznego.Praca z ilustracją a) Po daj imię i nazwisko ukazanej osoby.. Które z poniższych zdań jest zgodne z fragmentem Quo vadis Henryka Sienkiewicza?. Określ, jakie wydarzenie zostało ukazane na ilustracji.. Podaj nazwę wydarzenia, które zostało zapoczątkowane przez ten przyjazd.. Za: Analiza tekstów źródłowych z historii, Wyd.. Pytania i odpowiedzi.. 904 wielkopolskich maturzystów przystąpi do podstawowej .. a) Podaj nazwę budowli ukazanej na zdjęciu.. Zadanie 11. Podaj, do jakiego wydarzenia z końca XVIII w. nawiązano w pierwszej zwrotce wiersza.. b) neogotyckiego.. Mieszkańcy ratowali swój dobytek i ukrywali go w świątyniach.. Rozwiązania zadań.. Wyjaśnij sens karykatury.Podaj nazwę stylu w sztuce, który reprezentuje rzeźba przedstawiona na ilustracji.. 2014-05-31 10:28:44; Rozpoznaj obiekt przedstawiony na zamieszczonej obok fotografii, a następnie podaj nazwę miasta, w którym się on znajduje..

Podaj nazwę okręgu przemysłowego ukazanego na mapie.

Odpowiedź uzasadnij, charakteryzując jedną widoczną cechę tego stylu.. Na podstawie poniższej ilustracji i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. 2011-12-07 20:33:43; Przyjrzyj sie ilustracji, a nastepnie odpowiedz na pytania.. Wykonaj polecenia na podstawie plakatów.. drzwi gnieźnieńskieA.. Strona 5. z 16Na podstawie ilustracji oraz wiedzy pozaźródłowej wykonaj polecenia.. Podaj nazwę wydarzenia ze starożytności, do którego nawiązuje ilustracja.. a) Podaj nazwę oraz datę wydarzenia do którego odnoszą się plakaty.. Dzień 6.. Jeden z nich jest niepo-trzebny.. Jakimi środkami wyrazu posłuży się artysta?. 1Szybka powtórka przed egzaminem.. Źródło: neewsweek.pl A) Podaj nazwę wydarzenia przedstawionego na ilustracji.. b) Ok reśl, jaką funkcję objęła ta postać w połowie XVII wieku.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. 0-2 p.Podaj nazwy dwóch mocarstw europejskich, które były najbardziej uwikłane w te wydarzenia.. - Ukazana na zdjęciu budowla to Wielki Mur Chiński.. Na poniższych ilustracjach przedstawione są płaskorzeźby pochodzące z jednego z najcenniejszych polskich zabytków sztuki z XII w. Matura 2014 z historii rozpocznie się 20 maja o godzinie 14. toga B. Wymień współczesny zawód, którego przedstawiciele, pełniąc obowiązki służbowe, noszą strój o tej nazwieUłóż w kolejności chronologicznej nazwy państw istniejących na ziemiach polskich ..

W jaki sposób ukazał on wskazane na ilustracji postacie?

Strona 8 z 12 9.. A) Podaj nazwę ukazanego na ilustracji wydarzenia i rok, w którym do niego doszło.Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii 2018/2019 - eliminacje wojewódzkie 1 Podaj imię i przydomek przedstawionego na ilustracji rzymskiego cesarza.12 z 12 Zadanie 25.. 9 Zapoznaj się z ilustracją i wykonaj polecenia a) i b).. B. Podaj tytuł utworu, w którym starożytny autor opisał to wydarzenie.. (0 - 4 pkt)Strona 2 z 11 2.. Drzwi gnieźnieńskie.. c) neoklasycystycznego.. 7.2. Podaj nazwę stylu w sztuce, który reprezentuje zabytek przedstawiony na fotografii.Prezentacja na ocenę na lekcji.. Przyporządkuj cyfry od 1 do 3 (1 to pierwsza chronologicznie nazwa państwa polskiego na ziemiach polskich, 3 to chronologicznie ostatnia nazwa państwa) Kraj Nadwiślański Rzeczpospolita Obojga Narodów Królestwo Polskie Zadanie 20.. Strona 7 z 28 Zadanie 1. b) Wyjaśnij, jaki wpływ na wybuch I wojny światowej miało przedstawione na ilustracji wydarzenie.. Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o 1. Podaj nazwę ukazanego na ilustracji wydarzenia z 1773Sejm ten został zwołany na 19 kwietnia 1773 na wcześniejsze żądanie rosyjskiego posła nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego Otto Magnusa von Stackelberga, posła pruskiego Gédéona Benoît i austriackiego Karla Reviczkyego, którzy zamierzali przeprowadzić legalizację rozbiorów przez sejm.Jednocześnie mocarstwa utworzyły wspólny fundusz korupcyjny, z kasy którego miano .Scena ukazana na obrazie rozgrywa się w Sali Sejmowej Zamku Królewskiego w Warszawie, pozornie w czasie sesji z dnia 21 kwietnia 1773 r., kiedy to, pomimo protestów niektórych posłów, skonfederowany pod przewodnictwem Adama Ponińskiego (w centrum kompozycji lewym ramieniem wskazuje gwałtownie na oddział zbrojnych jako argument .Konfederacja barska () - zbrojny związek szlachty polskiej, utworzony w Barze na Podolu 29 lutego 1768 roku z zaprzysiężeniem aktu założycielskiego w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej, skierowany przeciwko: kurateli Imperium Rosyjskiego, królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i popierającym go wojskom rosyjskim.Matura 2014: Historia [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE] - podstawa, rozszerzenie..

Podaj nazwę zabytku przedstawionego na fotografii.

Sprawdźcie, jak Wam poszło!a) Podaj nazwę miejscowości, pod którą została stoczona bitwa ukazana na ilustracji.. 2009-09 .Przeanalizuj ilustrację ukazującą fragment Drzwi Gnieźnieńskich, a następnie wykonaj polecenia.. Fronton kościoła ukazanego na zdjęciu zbu-dowano zgodnie z regułami stylu a) romańskiego.. Źródło: Roszak S. (red.), Śladami przeszłości, podręcznik do historii dla gimnazjum I, Gdańsk 2009, s. 202. .. Ułóż w porządku chronologicznym podane wydarzenia z okresu tzw. kampanii .. Połącz każdą nazwę grupy ludności z odpowiednim opisem.. To są ćwiczenia Śladami przeszłości 3gimnazjum strona 62.. Obraz: Jan Matejko, Rejtan na sejmie warszawskim 1773 roku .A.. Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.. Na podstawie tych ilustracji odpowiedz na pytania: (4 p.). A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.. Szkolne Omega, Kraków 2001, str. 38, 40. Podaj nazwy obu dokumentów oraz rozpoznaj postacie papieży, będących ich wystawcami: Dokument a): Tytuł dokumentu: Papież: Ludzie mieszkający poza granicami Rzymu .Matura 2014: Historia [ODPOWIEDZI, ARKUSZE] - poziom rozszerzony..

)a) Podaj, co przedstawiono na ilustracji.

Author: Anna Kadziela Created Date: 03/17/2020 02:15:00 .otrzyma od iebie za pomocą berła lenna i to, co i z tego tytułu i wedle prawa winien będzie, niech wypłaci.. 4 • protestanci odwołujący się do nauk Jana Kalwina, prowadzący surowy tryb życiaA.. Odpowiedź na zadanie z Wczoraj i dziś 5. b) Napisz, jaka postać została oznaczona na ilustracji literą A. c) Wyjaśnij, z jakim państwem armia Rzeczpospolitej stoczyła tę bitwę i jakim wynikiem taOpublikowano 13.05.2018 na ten temat Historia from Guest Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia Odpowiedz czym zajmuje się nim ukazane na rysunku Podaj nazwę pomieszczenia klasztornego w którym mnisi wykonali przedstawioną pracę1.Napisz, jakie wydarzenie przedstawiono na obrazie.. Rozpoznaj na podstawie ilustracji postaci dwóch wybitnych polskich polityków i twórców ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt